Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Vallkullans söndag

Titel: Vallkullans söndag | Vallkulla
Storlek: 29,8x19,8 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 39468

Utförd | Executed
1912

Ovanlig | Rare

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: