Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Balans | Balance

Titel: Balans | Balance
Storlek: 16,5 x 11,6 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 39306

Utförd | Executed
1919

Litteratur | Literature
Asplund 287, Hjert & Hjert 287, ZG 287

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: