Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Kajuta

Titel: Kajuta
Storlek: 29,6 x cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 39118

Utförd | Executed:
1917

Litteratur | Literature:
Asplund 279, Hjert & Hjert 284, ZG 279

Etat | State:
3 av 3

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: