Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Sappo

Titel: Sappo
Storlek: 20,6x18,0 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 38844

Utförd | Executed:
1917

Litteratur | Literature:
Asplund 278, Hjert & Hjert 283, ZG 278

Etat | State:
3 av 3

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: