Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Sängpallen

Titel: Sängpallen | The Bed-Stool
Storlek: 24,9x19,8 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 39028

Utförd | Executed:
1914

Litteratur | Literature:
Asplund 266, Hjert & Hjert 273, ZG 266

Etat | State:
1 av 1
Ovanlig | Rare

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: