Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Tidigt

Titel: Tidigt
Storlek: 24,7x17,8 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 39308

Utförd | Executed
1914

Litteratur | Literature
Asplund 262, Hjert & Hjert 272, ZG 262

Etat | State
1 av 1

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: