Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Gärdesgården

Titel: Gärdesgården
Storlek: 24,9x19,9 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 39236

Utförd | Executed
1913

Litteratur | Literature
Asplund 257, Hjert & Hjert 267, ZG 257

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: