Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Yttersta skären

Titel: Yttersta skären
Storlek: 18,0x25,0 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 39365

Utförd | Executed
1913

Litteratur | Literature
Asplund 256, Hjert & Hjert 265, ZG 256

Etat | State
1 av 1
ovanlig | rare

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: