Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Skrämda

Titel: Skrämda | Frightened
Storlek: 20,0x15,0 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 39020

Utförd | Executed:
1912

Litteratur | Literature:
Asplund 248, Hjert & Hjert 261, ZG 248

Etat | State:
2 av 2

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: