Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Sittande Negress

Titel: Sittande Negress | Sitting Negress
Storlek: 20x15 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 39467

Utförd | Executed
I Sam Roosevelts ateljé i New York 1901

In Sam Roosevelts studio in New York 1901


Litteratur | Literature
Asplund 163, Hjert & Hjert 234, Delteil 162, ZG 163

Etat | State
1 av 1

Raritet | Rarity


Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: