Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Mona

Titel: Mona
Storlek: 24,8x17,7 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 39063

Utförd | Executed
1911 i Zorns ateljé i Mora
1911 in Zorn's studio in Mora.

Litteratur | Literature
Asplund 242, Hjert & Hjert 152, ZG 242

Detta är Zorn mamma, Grudd Anna Andersdotter (1838-1920)
This is Zorn's mother Grudd Anna Andersdotter (1838-1920)

Kondition: Smärre fläck, ca 1 cm i diameter, ovan hennes högra bröst.

Condition: One small stain, approximately 1 cm in diameter, above her right breast.

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: