Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Självporträtt med Modell II

Titel: Självporträtt med Modell II | Selfportrait with Model II
Storlek: 24,7x17,7 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 39376

Utförd | Executed
1899

Extremt ovanlig | Extremely Rare

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: