Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Auguste Rodin

Titel: Auguste Rodin
Storlek: 21,2x15,5 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 39061

SÅLD | SOLD

Utförd | Executed
1906 hemma hos Rodin, Meudon - Frankrike

1906 in the home of Rodin, Meudon - France

Litteratur | Literature
Asplund 207, Hjert & Hjert 136, Delteil 203, ZG 207

Etat | State
3 av 3 Mycket ovanlig | Very Rare

François-Auguste-René Rodin (1840-1917)
Fastän Auguste Rodin allmänt betraktas som fadern till modern skulptur, saknade han målsättningen att revoltera mot det förflutna. Han hade en traditionell skolning, uppfattade sin konst som hantverk, och sökte akademiskt erkännande, dock utan att bli antagen vid någon av de mera framstående målarakademierna i Paris.

Skulpturellt sett ägde Rodin en unik förmåga att forma sammansatta, omvälvande, djupt utskurna ytor i lera. Många av hans mest berömda skulpturer kritiserades vitt under hans livstid. De bröt mot den rådande traditionen i figurativ skulptur, i vilken verken är dekorativa, formaliserade eller mycket tematiska. Rodins mest originella verk fjärmade sig från traditionella mytologiska och allegoriska temata, avbildade den mänskliga kroppen realistiskt, och hyllade egenartade karaktärer och fysiologi. Rodin var känslig för kontroverserna runt sitt arbete, men vägrade ändra stil. Stilen kom framgent att öka avståndet till den gällande ordningen.

Från den oväntade realismen i sina första större verk - inspirerad av en resa till Italien 1875 - till de okonventionella minnesmärkena vilka sedermera försörjde honom, fick han erfara hur hans rykte växte tills han blev den mest framstående franska skulptören under sin samtid. Förmögna privata samlare sökte hans verk efter världsutställningen 1900, och han frotterade sig med en mängd berömda intellektuella och konstnärer. Han gifte sig med sin livsvän Rose Beuret under det sista året av deras liv. Efter hans död 1917 minskade skulpturerna i popularitet, men inom något årtionde var hans betydelse befäst. Rodin har förblivit en av få skulptörer som också har ett känt namn utanför konstvärlden.

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: