Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Miss Lurman

Titel: Miss Lurman
Storlek: 22,5x15,0 cm
Teknik: Etsning
MK.nr. 38616

SÅLD / SOLD

Utförd: 1901

Litteratur:
Asplund 166, Hjert & Hjert 112, Delteil 165, Schubert-Soldern 136, ZG 166

Etat 3 av 3 Extremt ovanlig

Anders Zorn skriver:
"I Trondhejm inskeppade vi oss tillsammans med det mest internationella selskap hvaribland två skönheter en tyska ovanligt vacker och en amerikanska. Olyckligtvis för den förra föll hon utför trapporna redan första dagen och slog ut framtänderna och hvad är en skönhet utan framtänder Så den här visade sig ej mer den resan utan lemnade fältet åt Amerikanskan - Den har jag många år senare etsat under namnet af Baltimore."

Gerda Boëthius fortsäter:
Tack vare den av Atherton Curtis donerade samlingen av Zornetsningar till Bibliothéque Nationale i Paris är det klart att Baltimore avser Miss Lurman som Zorn etsade i New York 1901. Hon var från Baltimore och han målade även hennes porträtt, vilket såldes. Tack vare efterforskningar i Baltimore och genom kontakt med personer där, ha en del uppgifter om henne kunnat nås. Hon levde ogift till den höga åldern av 76 år, då hon ingick äktenskap med Mr Wilson, en 4 år yngre välkänd och rik man i Baltimore. Han gjorde fruktlösa försök att uppspåra porträttet i olja. I det hemmet fanns flera utkast till etsningen. Hemmet upplöstes genom mannens död omkring 1954 och det har ännu ej lyckats att erhålla uppgifter om teckningarnas öde.

Boëthius, Gerda, Zorn: människan och konstnären, [Ny tr.], Konst och kultur, Stockholm, 1977[1960] sid. 116

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: