Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Sittande Negress

Titel: Sittande Negress | Sitting Negress
Storlek: 20x15 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 38908

Utförd: 1901

Litteratur:
Asplund 163, Hjert & Hjert 234, Delteil 162, Schubert-Soldern 133, ZG 163

Etat 1 av 1 Raritet | Rarity

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: