Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Kol Margit

Titel: Kol Margit
Storlek: 12,9x8,9 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 39067

Utförd | Executed
1900

Litteratur | Literature
Asplund 152, Hjert & Hjert 101, ZG 152

Etat | State
1 av 1

RARITET | RARITY


Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: