Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Georg von Rosen

Titel: Georg von Rosen
Storlek: 23,6x16,7 cm
Teknik: Etsning
MK.nr. 38616

SÅLD | SOLD

Utförd: 1893 i Zorns ateljé i Stockholm hösten 1893.

Litteratur: Asplund 77, Hjert & Hjert 54, Delteil 77, Schubert-Soldern 56, ZG 77

Etat 2 av 2 Raritet

Johan Georg Otto von Rosen (1843-1923)
Född 13 februari 1843 i Paris, död 1923 i Stockholm, var en svensk konstnär och greve av ätten von Rosen. Han målade i den akademiska stilen, till stor del historiemåleri och porträtt. Han var professor vid Konstakademien 1880-1908 och dess direktör 1881-1887 samt 1893-1899. Som konstakademiens direktör kom han i stark konflikt med den nya generation av konstnärer som krävde reformer av akademiens utbildning och utställningsverksamhet, de så kallade opponenterna

Gerda Boëthius skriver:
Hösten 1892 blev Zorn så bunden av förberedelserna för (världs)utställningen i Chicago att han stannade i Sverige till Annandag jul. Efter många om och men bestämde man sig i Stockholm för ett offentligt deltagande och Zorn fick i mitten av november uppdraget att vara kommissarie. Till hans stora förvåning enades de båda stridiga parterna i Stockholm, Konstakademin och Konstnärsförbundet, om hans namn. En bidragande orsak därtill torde ha varit att Zorn vann Georg von Rosen förtroende när de äntligen fingo personlig kontakt med varandra. Det var när Zorn utförde den etsning med vilken han hyllade von Rosen på dennes 50-årsdag den 13 februari 1893. Av de uttalande von Rosen gjort senare i livet förstår man att han efter hand kommit till insikt om att Zorns sätt att taga på sitt kall var lika allvarligt som hans eget. Han lärde sig beundra honom ej minst därför att han imponerades av att hans medfödda talang och reciptivitet aldrig fick förleda honom att ge avkall på djupt och genomträngande arbete. Zorns förmåga till överblick och vidsynt bedömande då det gällde äldre och nyare tiders konst var utvecklad redan vid denna tid och det bidrog säkerligen till att von Rosen ansåg att man med förtroende kunde lägga ett ansvarsfullt och delikat uppdrag som detta i hans händer.

Boëthius, Gerda, Zorn: människan och konstnären, [Ny tr.], Konst och kultur, Stockholm, 1977[1960] sid. 121


Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: