Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Ernest Renan

Titel: Ernest Renan
Storlek: 22,7x34,0 cm
Teknik: Etsning
MK.nr. 38467

Utförd: 1892 i Paris.

Litteratur:
Asplund 73, Hjert & Hjert 50, Delteil 72, Schubert-Soldern 52, ZG 73

SÅLD / SOLD


Ernest Renan (1823-1892)
Född 28 februari 1823 i Tréguier, död 12 oktober 1892 i Paris, han var en fransk filosof som blev mycket berömd för sin bok Vie de Jésus (Jesu levnad) från 1863.

Jesu levnad var mycket omstridd på sin tid för dess kontroversiella framställning av Jesus som en historisk person i stället för som Guds son, och för att Bibeln behandlades som vilken annan historisk källa som helst och undergick därigenom samma kritiska granskning, vilket förargade den Katolska kyrkan. Numera är Renan mera berömd för sin definition av ”nation” som han framlade i ”Qu'est-ce qu'une nation?” 1882, där han bryter mot tyska definitioner som utgick från yttre bedömningsgrunder som utseende, språk, och i stället framhåller viljan leva tillsammans som kriterium. Ämnet var aktuellt för Renan eftersom han bodde i Alsace-Lorraine där en konflikt ägde rum, och han menade att nationen existerade genom att den godkändes löpande.

Denna etsning är utförd år 1892 vilket är samma år som Ernest Renan avled.

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: