Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Prins Eugen

Titel: Prins Eugen | Prince Eugen of Sweden
Storlek: 141x102 mm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 38910

SÅLD / SOLD

Utförd | Executed: 1891

Litteratur:
Asplund 58, Hjert & Hjert 41, Delteil 58, Schubert-Soldern 41, ZG 58

Etat | State: 2 av 2 Raritet | Rarity

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: