Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: SÅLD - Valsen

Titel: Valsen
Storlek: 33,8x22,7 cm
Teknik: Etsning
MK.nr. 38590
SÅLD / SOLD

Utförd: 1891

Detta exemplar: Etat 3 av 3 extremt ovanlig

Efter Zorns oljemålning "The Alz" utförd 1891. Etsningen är utförd i Zorns studio i Paris år 1891. 3 etat utfördes i ca 40 exemplar. Detta verk är extremt ovanligt och förekommer ytterst sällan på marknaden.

Litteratur: Asplund 54, Hjert & Hjert 178, Delteil 54, ZG54

Konditionsrapport:
Detta exemplar är i mycket gott skick med fulla marginaler. Tryckt på en ljus van Gelder för att framhäva svärtan i Etsningen.

Gerda Boëthius skriver:
"Etsningen blev under 1890 en allt mer väsentlig sak för Zorn då det gällde studier, och samtidigt kom den och måleri att gå hand i hand, främst då han var inne på belysningsproblem. Valsen är ett av hans stora verk på det området, en interiör med dansande, där han själv svänger om med sångerskan Märta Petri i förgrunden medan Emma och Dayot skymtar bakom och ett myller av dansande syns i den egentliga ballokalen. Det var ett stort arbete som föranledde flera skisser. På en oljestudie där de väsentliga problemen löstes är det Louis Sparre som är dansören. Trots den summariska behandlingen på ... etsningen känner man omedelbart igen Dayot, vars vita skjortveck gör skuggan genomlyst."

Boëthius, Gerda, Zorn: människan och konstnären, [Ny tr.], Konst och kultur, Stockholm, 1977[1960] sid. 112

Anders Zorn skrev följande om sin målning "Valsen" som såldes 1893 i Chicago:
"Tråkigt med sådana mina målningar som hamnar på landet der jag får svårt återse dem. De äro min afkomma och jag älskar dessa - uttrycket af det bästa inom mig äro de - och jag kan ej förstå konstnärer som ej njuta af sina egna verk."

Boëthius, Gerda, Zorn: människan och konstnären, [Ny tr.], Konst och kultur, Stockholm, 1977[1960] sid. 63

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: