Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: En Gravör

Titel: En Gravör | A Painter-Etcher
Storlek: 11,1x8,0 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 38995

SÅLD | SOLD

Utförd | Executed
1889 i Zorns ateljé i Paris
1889 in Zorn's studio in Paris

Litteratur | Literature
Asplund 32, Hjert & Hjert 25, Delteil 31, Schubert-Soldern 18, ZG32

Etat | State
4 av 4 Raritet | Rarity

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: