Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Odd Nerdrum

ODD NERDRUM
17-29 mars 2018
Making painting great again

Vi på Mollbrinks är stolta över att kunna presentera Norges kanske mest provokativa konstnär Odd Nerdrum. "En figurativ kitsch-konstnär" så beskriver Odd Nerdrum sig själv, men den ofta provokativa konstnären karaktäriseras också som en modern klassicist med förebilder från den äldre konsthistorien. Nu visar vi Nerdrums konst i en ny spännande utställning, med start den 18 mars.

Odd Olaf Nerdrum, född 8 april 1944 i Helsingborg, är en norsk konstnär. Han beskriver sig själv som en figurativ kitsch-konstnär, men han kan också karakteriseras som en modern klassicist med förebilder från den äldre konsthistorien, i protest mot modernismen. Nerdrum är en av kitschrörelsens förgrundsfigurer.

Nerdrum=Odd_Presentation_flyktingarNW.jpg
"Evening"
olja på duk, 154x255 cm

Ett av Nerdrums mest kända och provokativa verk är "Mordet på Andreas Baader" från 1977–78, där han framställer den tyske terroristen Andreas Baader som ett offer, måhända som en martyr. Målningens komposition och tydliga chiaroscuro företer ett tydligt släktskap med Caravaggios måleri, till exempel målningen "Matteus martyrium" (1600). Ett annat uppseendeväckande verk är "Självporträtt i gyllene skrud" från 1998 där han avbildar sig själv med en erigerad penis. Han har genom sin stil och sin konstsyn flera gånger skapat offentlig debatt i Norge om konst. Odd Nerdrum har haft en mängd utställningar och uppnått kommersiell framgång. År 2003 flyttade han till Island, men han bor nu på Rødvik Gård i Stavern i Norge. Under 1960-, 1970-, och 1980-talen arrangerade Odd Nerdrum, tillsammans med bland andra Bjørn Fjell, Arne Paus och Karl Erik Harr, en serie utställningar under titeln "Romantikk og realisme".

Nerdrum var elev vid Statens Kunstakademi under Aage Storstein och Alexander Schultz, men avbröt sin konstutbildning under 1960-talet för att utbilda sig själv på ett klassiskt sätt i fotspåren av gamla mästare som Caravaggio och särskilt Rembrandt. Nerdrum blev skolad på hög nivå och hans tekniska förmåga anses av många kritiker vara oöverträffad. De senaste åren har han introducerat det begreppet kitsch om sin egen konst.

Odd Nerdrum hade sin första utställning i Norge 1967, när han var 23 år gammal. Redan från sin första utställning kunde det vara svårt att se vilken ståndpunkt han tog i sina bilder, men "konsten behöver inte nödvändigtvis vara vare sig revolutionär eller skildra något samhällsproblem", sade han själv till Bergens Tidende 1977.

Sin kritik av modernismen har Nerdrum formulerat sålunda:

Vad saknas i den nutida konsten? Fyra saker:
1) Det öppna tillitsfulla ansiktet
2) Den sensuella huden
3) Gyllene solnedgångar
4) Längtan efter evigheten

Bilden "Stefanus – den första martyren" från 1969 visar vid första anblicken ett offer för gatuvåld men patosen gör det svårt att avgöra vilken typ våld det gäller eller av vem det begåtts.

"Frigörelse" från 1975 visar en kvinna sittande på huk på en liggande man på en enkel madrass i ett sparsamt möblerat rum. Bilden kan vara menad som en kommentar till samtidens feminism genom att visa kvinnan som en aktiv part men bilden är ändå diffus i uttrycket. Mannen ser mer ut som ett offer.

Med "Mordet på Andreas Baader" 1978 hade Nerdrum på allvar tagit steget in i samhällsdebatten. Bilden visar en storslagen scen där en halvnaken, utsträckt och närmast Kristus-liknande figur, den tyske vänsterterroristen (identifierad i bildens titel) som enligt officiella källor begick självmord, blir skjuten i bakhuvudet av en kostymklädd man med ansiktet i skugga. Bilden är virtuost utförd, såväl kompositionsmässigt och tekniskt, men för många av betraktarna blev ingredienserna från äldre bildkonst distanserade till förmån för innehållets dramatiska händelse.

Nerdrum kunde också visa andra sidor, som den tungt socialrealistiska bilden "Trygghet" från 1973, inköpt av Nasjonalgalleriet, och "Mor vänder tillbaka som ung kvinna" (1974), dessvärre förstörd av konstnären själv 1978.

I Nerdrums bildvärld råder en dovt apokalyptisk stämning, och människofigurerna verkar vara från en annan tidsepok, men ändå inte. De är nakna eller klädda i hudar och med skinnhjälmar, och de rör sig i ett skymningslandskap med associationer till isländsk natur. Någon har kallat detta för fantasy eller retrogarde, men mest av allt är det Nerdrums eget kynne. Tekniken är alltid suverän.

Kitschrörelsen stiftades av Odd Nerdrum år 1998, och är utbrodad genom manifestoet "Hva er Kitsch", i samarbeid med Jan-Ove Tuv med flera.

Trots den negativa kritik, som stundtals var mycket nedgörande, som Nerdrum regelbundet fick av konstkritikerna, i synnerhet i början och fram till slutet av 1980-talet, engagerar han ofta publiken. Om det är någon samtidskonstnär som är känd av allmänheten i Norge är det Odd Nerdrum, som också har skapat sig ett namn internationellt.

Gunnar Sørensen, konsthistoriker vid Oslo universitet, påpekade 1980 att det "varken är Rembrandt eller Velázquez som utgör hans närmaste själsfränder. Egentligen hör han minst lika väl hemma i traditionen från Tidemand, Christian Skredsvig och Christian Krohg". Grunden är att i detta orsakssammanhang står anekdotiska kompositioner med sentimentalitet och romantiskt patos centralt.

Verket "Skyn" (1985) blev 2005 av Morgenbladet utsett till ett av Norges tolv viktigaste konstverk.

ODD NERDRUM:
Vad saknas i den nutida konsten?
Fyra saker:
1) Det öppna tillitsfulla ansiktet
2) Den sensuella huden
3) Gyllene solnedgångar
4) Längtan efter evigheten

Se ett urval av utställningen HÄR