Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Astrid W. Liljefors

Pappan var konstnären Lindorm Liljefors och hennes farfar, Bruno Liljefors, den svenska nestorn inom djur och naturskildringar. Astrid W. Liljefors har fått mycket till skänks, sägs det, och till viss del måste man ge dessa sagesmän rätt - arv och miljö påverkar oss till stor del. Med intryck från sin farfar och hans målarkollegor uppsnappade Astrid i tidig ålder tecknandets och måleriets möjligheter att avbilda naturen.

Djurens rörelser har hon mestadels studerat från den egna gården som ligger i den nästan orörda naturen. En annan plats är den uppländska skärgården där åtskilliga timmar gått till studier av färgspelet ute vid kusten, så föränderlig efter vädrets skiftningar. Naturromantiker är hon i likhet med sina föregångare. Hennes bilder är mjuka och
drömmande. Landskapet vilar i sig självt. Djuren tycks leva i en paradistillvaro utan oro. Säkert finns här åtskilligt av symbolik. Ett samband mellan den fria naturen och vår mänskliga tillvaro.

Astrid W. Liljefors har valt att leva och verka från en ensligt belägen fastighet i norra Uppland. En av hennes mera uppskattade grannar är sjön Tämnaren och dess biflöden. Vid denna grunda slättlandssjös stränder kan en sökande konstnärssjäl få sitt lystmäte av all växt- och djurlivs växling under en årscykel. Hennes boende kan tyckas isolerat men
för hennes konstnärskap bor hon ytterst centralt. Ateljén är inrymd i ett före detta sädesmagasin som hon låtit pietetsfullt restaurera. Från sitt ateljéfönster kan Astrid studera den ostörda blåmesens ivriga jakt efter föda i karg vinterkyla. Hon kan
även glädja sig över fjärilens flykt kring högsommarens blomsterprakt. Hon kan omge sig med allehanda husdjur och har aldrig långt till den norduppländska naturen som hon avlockar dess innersta mystik och skönhet.