Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Ryno Frieberg

När J-B Chardin (1699-1779) ombads yttra sig om sitt konstskapande lär han ha svarat: ”Jag lägger färg tills det blir likt.” Det är en utmärkt arbetsprincip. Man strävar efter att få sin bild att likna den idé man har inom sig. Det har jag gjort i mer än sjuttio år.

Ryno Frieberg föddes 1920 i Falun. Under hans första 13 barnaår bodde familjen i Söderbärke där hans far var skogsförvaltare. 1933 flyttade familjen till Strömsberg i Norra Uppland där Gävle var den naturliga staden för högre studier och Ryno avlade där sin studentexamen 1940. Samma år påbörjade han sin konstnärliga utbildning vid Sigge Bergström och Otte Skölds konstskolor. Detta blev inkörsporten till Ryno Friebergs liv som konstnär. Han fördjupade sina kunskaper bland annat med studier på Konstakademien under Emil Johansson – Thor och Harald Sallberg.

Efter freden och andra världskrigets slut kunde han 1946 för första gången resa utomlands. Ryno hade då ingått äktenskap med konstnärinnan Beth Zeeh och parets första resmål blev Paris. Ryno Frieberg var redan då en relativt erfaren konstnär med ett flertal utställningar bakom sig. Han hade sedan 1941 deltagit i Nationalmuseums årliga utställning av ”Unga tecknare”, han återfanns även i Dalakonstnärernas och Gummessons Konsthalls julutställningar. Hans debut som separatutställare skedde 1943 hos Gummessons Konsthall, en stor framgång som följdes av många utställningar runt om i Sverige.