Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Ryno Frieberg

När J-B Chardin (1699-1779) ombads yttra sig om sitt konstskapande lär han ha svarat:

”Jag lägger färg tills det blir likt.”

Det är en utmärkt arbetsprincip. Man strävar efter att få sin bild att likna den idé man har inom sig. Det har jag gjort i mer än sjuttio år.


Läs mer om Ryno Frieberg